Laboratoriya

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma , Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən  AZS İSO /İEC 17025 : 2009  “ Sınaq və və kalibirləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər“ standartına uyğun olaraq akkreditasiya olunmuş və uyğunluğun qiymətləndirilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verilmişdir. 

Müəssisənin adı:
“Təmizqaz“ QSC  
Laboratoriyanın adı:
Qaz analizatorlarının kalibrləmə laboratoriyası
Laboratoriyanın kadr heyəti:
3 nəfər
Sınaq növlərinin adı:
Qaz analizatorların və qaz dedektorlarının kalibrlənməsi
 Laboratoriya otaqlqrı haqda məlumat:
  • Xüsusi uyğunlaşdırılmış avadanlıq təmiri 
  • Saxlanması otağı və xüsusi uyğunlaşdırılmış sınaq otağı.
  • Görülən işlər cihazların gündəlik təmizlənməsi, diaqnostikası, dövrü kalibrlənməsi ,təmiri.

Foto qalereya