Təmir Qrup
  • Təmir Qrupunun iş profilinin tərkib hissəsində ixtisaslaşdırılmış texniki heyət tərəfindən xarici qaz kəmərlərindən sayğaca qədər yivli və əymələr istifadə olunmaqla mövcud xətlərin üzərində olan sayğacın  dəyişdirilmə prosesi ardıcıl olaraq mühafizə qutusunun sökülməsi, sayğacın giriş-çıxış birləşmərinin sökülməsi prosesi ilə başlanır.
  • Baş verə biləcək sızmaların yaranmaması məqsədilə dirsək birləşməsini əvəz etmək üçün soyuq boru əymə dəzgahında müəyyən bucaq altında əyilir.
  • Həndəsi ölçülərə uyğun hazırlanmış  və dəzgahda əyilmiş borunun digər ucu qaynaq üsulu ilə küçə xəttinə birləşdirilir.
  • Quraşdırılmış sayğac ixtisaslaşdırlmış texniki heyət tərəfindən  birləşmə nöqtələrinə   qazanalizator vasitəsi ilə texniki baxış keçirilir və aktlaşdırılır. Yeni xətt korroziya əleyhinə boya ilə  rənglənir.
  • Sayğac metroloq tərəfindən aidiyyatı üzrə dövlət qeydiyyatına alınır və plomblanılır.

Foto qalereya