QTŞ Qrup
QTŞ və Siyirtmə qrupları əsasən yeraltı və yerüstü xarici qaz kəmərlərinin üzərində quraşdırılmış tənzimləyici, bağlayıcı avadanlıqlara texniki baxış keçirirlər. Lazım gəldikdə avadanlıqlarda nizamlama işləridə aparırlar.


Foto qalereya